Nonstop silniční asistenční služba BMCARGROUP ASSISTANCE je určena pro zajištění 100% mobility na celém území Evropy s využitím dalších doprovodných služeb (náhradní ubytování, tlumočnická činnost, úhrada cestovného…).

Pokud je sjednána služba BMCARGROUP ASSISTANCE, Jste povinni výhradně využívat služby určeného poskytovatele. K využívání těchto služeb Vás opravňuje asistenční karta BMCARGROUP ASSISTANCE. Jedná se zejména o poskytnutí služby v těchto případech:

  • porucha
  • nehoda
  • poškození od vandalů
  • nedostatek provozních kapalin
  • vybití akumulátoru
  • poškození pneumatik
  • ztráta klíčů.

Po obdržení telefonické žádosti se příslušný Dispečer (místní provozovatel služeb) přesvědčí, zda osoba požadující zásah je oprávněným uživatelem vozidla BMCARGROUP a vozidlo má potřebné asistenční krytí – vyžádá si následující údaje:

a) Evidenční číslo Identifikační karty BMCARGROUP;

b) Jméno a příp. další údaje o uživateli a hlavním uživateli, RZ vozidla;

c) Typ vozidla a jeho bližší charakteristiku (např. barvu karoserie atp.);

d) Místo poruchy (ev. s popisem okolí);

e) Charakter poruchy a souvislosti vzniku, případně informace o posádce a o formě možné pomoci.

Dispečer asistenční služby nebo místní provozovatel služeb pak zabezpečí realizaci potřebné pomoci, zásah nebo konkrétní službu.