Postup při nehodě a ohlášení pojistné události:

Nehoda není náhoda, ale i tak se snažíme, aby Jste měli v co nejkratší době zajištěnou opravu Vašeho vozidla a po dobu opravy zajištěný odpovídající náhradní vůz.

V případě konkrétní nehody; Je-li to nutné, zapněte výstražná světla, oblečte si reflexní vestu, umístěte výstražný trojúhelník (vždy nejméně 50m za vozidlo/na dálnici minimálně 100m za vozidlo). Nepřemísťujte vozidla po dopravní nehodě před zdokumentováním nehody (nákresy, fotodokumentace nebo vyšetření Policií ČR). Je-li v daný moment nutné vozidla přemístit (např. z důvodu zprovoznění dopravního provozu), zakreslete konečné postavení po dopravní nehodě na vozovce. Dále pokud:

JE nutné dle zákona přivolat k dopravní nehodě Policii ČR – v jakém případě?

 • Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
 • Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100.000 Kč.
 • Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
 • Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
 • Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
 • Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.
 • Pokud se nedohodnete s účastníkem nehody na zavinění.

Pokud při řešení dopravní nehody neobdržíte kopii policejního protokolu anebo číslo jednací, je nutné si zaznamenat adresu policie a číslo policisty, který událost řeší.

NENÍ nutné dle zákona přivolat k dopravní nehodě Policii ČR:

 • Na místě kompletně vyplňte (pokud možno čitelně) s protistranou formulář „Záznam o dopravní nehodě“ a podepište jej v případě jednoznačného určení viníka. Řidič je vždy povinen vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“, který je součástí Vašeho driver setu.
 • Pořiďte si vlastní fotodokumentaci – postavení vozidel, poškození vozidel vč. dokumentace protistrany (malý technický průkaz, zelená karta, kontakt na protistranu…).
 • Neprodleně informujte zástupce společnosti BM-CAR GROUP s.r.o. o nehodě a dané škodní události.
 • Pokud je vozidlo po nehodě nepojízdné a je sjednána silniční asistence, neprodleně volejte na číslo: +420 602 351 080. Detailní informace o BM CAR GROUP ASSISTANCE níže.

Zde je záznam o dopravní nehodě ke stažení: odkaz

NOUZOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: Linka tísňového volání 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158